strategic storytelling

Van visie naar visieverhaal 

De ontwikkeling van een visie is iets waar veel tijd en denkkracht in gaat zitten. Zelf zie je het helemaal voor je. Maar hoe zit het met de mensen die je mee wilt nemen in deze nieuwe visie, zien zij het ook? Met storytelling kun je de vertaalslag van maken van visie naar visieverhaal. Zodat ook anderen het voor zich zien en de visie tot leven komt.  

Schets het plaatje met een verhaal

Een visie schetst een toekomstplaatje: iets waar je als organisatie voor gaat. Maar soms is dat plaatje niet voor iedereen even helder. Je visie aansprekend kunnen verwoorden en mensen mee kunnen nemen in je verhaal is essentieel als je wilt dat anderen ook begrijpen waar je met z’n allen naartoe wilt. Verhalen geven richting en houvast en zijn bij uitstek geschikt om een beeld te schetsen van de toekomst.

De pijlers van je visieverhaal

Bij het ontwikkelen van een visieverhaal, kijken we niet alleen naar de toekomst. We kijken ook terug: wat is de kracht van je organisatie, waar kom je vandaan, waar ben je goed in? Hoe ben je gekomen waar je nu staat en waarom is een nieuwe visie op dit moment nodig? Welke uitdagingen liggen er waar de visie een antwoord op geeft? En hoe ziet de wereld er straks uit als de visie dagelijkse realiteit is? In je visieverhaal neem je mensen letterlijk mee in je verhaal, van het verleden, het heden naar de toekomst. Als je visieverhaal staat, is de volgende vraag: hoe gaan we dit doen en kun je de focus verleggen naar de strategie. 

Van visieverhaal naar corporate story

Met een corporate story veranker je jouw verhaal. Je verstevigt je identiteit intern en vertel je ook de rest van de wereld wie je bent, waar je vandaan komt, waar je voor staat en waar je voor gaat. Storypro gaat samen met jou voor het echte, geloofwaardige verhaal. Een verhaal dat herkenbaar is voor iedereen die bij je organisatie betrokken is. Jouw corporate story ontwikkelen we daarom ook samen met jou, je management, je medewerkers en misschien zelfs de klanten of leveranciers van je organisatie.   

 

visieverhalen

Waarom een visieverhaal?

1. Verhalen prikkelen de zintuigen

Iets voor je zien, het plaatje schetsen: de woorden zeggen het al. Een visie gaat over het krijgen van een bepaald beeld van de toekomst. Met verhalen kun je een sterk beeld oproepen en mensen echt meenemen naar dat toekomstbeeld.  

2. Verhalen bieden context en houvast

Een visie komt niet uit de lucht vallen, met een verhaal bied je context: dit is wie we zijn, waar we goed in zijn en hier willen we naartoe. Dat zorgt voor samenhang tussen verleden, heden en toekomst en dat geeft mensen houvast. 

3. Verhalen zorgen voor verbinding

Waarom is deze visie juist nu nodig? Met een verhaal kun je zin en betekenis geven aan ontwikkelingen in de wereld om ons heen en de noodzaak schetsen van verandering: als mensen die noodzaak herkennen, ervaren of voor zich zien, zorgt dat voor verbinding.  

Storytelling inzetten voor je visie

Het ontwikkelen van je visie heeft veel tijd en denkkracht gekost. Jij ziet het voor je, maar de mensen die mee moet krijgen in dit verhaal, zien zij het ook? Door van je visie een visieverhaal te maken, kun je mensen meenemen in je verhaal naar het toekomstbeeld dat jij voor ogen hebt. Weten hoe?  Neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking. Ik vertel je er graag meer over. 

 

Werkwijze: storytelling in 3 stappen

1: Storylistening | verhalen verzamelen

De verhalen zijn er al. In deze eerste stap gaan we verhalen vinden en verzamelen over de thema’s die voor jou of je organisatie relevant zijn. Dit doen we met storylistening: een interview- en gespreksmethodiek die mensen individueel of in groepen helpt om op verhaal te komen. Samen met jou bekijken we met wie we deze verhalen gaan verzamelen en hoe we dit proces gaan vormgeven. Dit proces is vaak een waardevolle stap in het ontwikkelen van je verhaal. Omdat je samen gaat onderzoeken, reflecteren en betekenis gaat geven aan de dingen die belangrijk voor jullie zijn.  

2. Storybuilding | verhalen ontwikkelen

Op basis van échte, waargebeurde verhalen, vormen we de basis voor de verhaallijn waarmee je context en betekenis kunt toevoegen aan je kernboodschap(pen). We vormen vervolgens het verhaal op een manier die zo goed mogelijk aansluit bij de behoeften en belevingswereld van je doelgroep. Dit proces kan in co-creatie worden georganiseerd, zodat je samen tot een gedeeld verhaal komt. Maar we kunnen het ook op basis van de verzamelde verhalen doen, en deze later terugkoppelen en bespreken met de betrokkenen. 

3. Storytelling | verhalen vertellen

Na het verzamelen en ontwikkelen van verhalen, heb je een stevige verhaallijn staan. Maar ook verschillende losse waargebeurde verhalen, zogenaamde microstories, die dat verhaal ondersteunen. De verhaallijn en bijpassende verhalen kunnen in deze derde stap vertaald worden naar geschikte communicatiemiddelen die je helpen je verhaal over te brengen. Van een pakkende speech of presentatie, tot blogs, artikelen, magazines of videoseries. Alles wat je maar kunt bedenken om je verhalen op een inspirerend en aansprekende manier te delen met je doelgroep.