Samenwerking is een kritieke factor in het succes van elk team. Maar hoe ga je het gesprek daarover aan zonder dat het meteen zwaar en beladen wordt? Op 31 maart lanceerden we het Teamheldenspel. Een speelse maar tegelijk diegpaande werkvorm waarbij je de kracht van storytelling en archetypen inzet om jezelf en je team beter te leren kennen. Hoe kan het Teamheldenspel jou als teamleider of teamcoach helpen bij het versterken van de samenwerking?   

1: Maak tijd en ruimte voor een écht gesprek 

“Goh, dit soort gesprekken voeren we eigenlijk nooit met elkaar. Ik werk hier al jaren, maar ik heb mijn collega’s in drie uur tijd beter leren kennen dan ooit. We zouden vaker dat soort gesprekken moeten voeren.” Het teamlid waar ik de workshop ‘Ken je archetype’ verzorgde was aangenaam verrast door de vele inzichten en de diepte van de gesprekken die ze had gevoerd. Met het Teamheldenspel kan dat in nog geen paar uur tijd.

Maar ja, ga er maar eens na bij jezelf.  Hoe vaak voer jij in een professionele setting een gesprek over wie je écht bent, waar je goed in bent en wat jou drijft als professional?
Niet vaak?
Nooit?
Te weinig?

Mijn ervaring is dat de waan van de dag op de meeste plekken regeert. En dat is logisch: het werk moet gedaan worden en dat is vaak al een uitdaging op zich. 

2. Herken de sterke punten van elk teamlid

Waarom dan toch die tijd vrijmaken? Met het Teamheldenspel creëer je op een ongeforceerde manier een moment om op een leuke manier met elkaar in gesprek te gaan over wie je bent als individu en wie jullie zijn als team. Het kennen en herkennen van elkaars sterke kanten, kan veel inzicht geven in de krachtenverdeling in een team. Voor die ene uitdaging kun je de daadkracht van het archetype de Leider of de Strijder gebruiken. Iemand die knopen kan doorhakken en het voortouw neemt. In andere situaties is het is het heerlijk om je even te wentelen in de warmte van de Verzorger, iemand die je ziet, hoort en alle ruimte geeft om je verhaal te delen. Of de Idealist die de gave bezit om overal de positieve kant van in te zien. Een verademing als je bijvoorbeeld net een verandering hebt doorgemaakt in je organisatie die voor een nogal zwaar gemoed heeft gezorgd. Elk teamlid heeft zijn eigen sterke punten en schaduwzijden. Maar meestal zien we ze niet bij anderen. En vaak niet eens bij onszelf. Het Teamheldenspel helpt teams om bewust te worden van de eigen kracht en andermans krachten. Zodat je de sterke kanten die je in huis hebt op het juiste momenten bewuster kunt inzetten.

3. Ontdek wat mensen in een team drijft en motiveert

Door de archetypen van teamleden te leren kennen en te weten wat dit archetype drijft en motiveert, leer je wat het verhaal is achter het gedrag van de mensen waar je mee samenwerkt. Een waardevolle manier om elkaar niet alleen als collega, maar ook mens beter te leren kennen.

  • Je begrijpt opeens veel beter waarom die ene collega (archetype de Leider) een beetje bazig kan doen als dingen uit de hand dreigen te lopen: een leider houdt van structuur en orde en zal ingrijpen als dingen dreigen te ontsporen. 
  • Je krijgt een absoluut een aha-moment als je beseft waarom het archetype De Ontdekker door zijn hang naar vrijheid niet zo loyaal is als jij zou willen. En die creatieve collega die zo veel kan en zo veel wil, maar niks uit zijn handen krijgt?
  • Opeens snap je dat perfectionisme en chronische ontevredenheid het juk is van iedere collega met het archetype De Schepper.

Als je elkaars verhaal kent en begrijpt, zie je hoe alle teamleden het beste kunnen bijdragen aan jullie gezamenlijke doelen. Met dat inzicht kun je de krachten en geheime wapens van de archetypen die in jouw team aanwezig zijn veel beter benutten en gericht inzetten. Door de omschrijving die de kaarten in het Teamheldenspel herken je ook waarom collega’s in bepaalde situaties vastlopen of net andere dingen doen dan jij misschien zou doen of verwacht in zo’n situatie.  

Bestel het Teamheldenspel (€ 34,50)

Bestel het Teamheldenspel en ervaar de kracht van archetypen en storytelling. Je bestelt het Teamheldenspel hier online voor € 34,50 (+ € 3,95 verzendkosten).  Bedragen zijn inclusief btw en verzending via brievenbuspakket met track & trace.

4: Begrijp elkaars communicatiestijl en leer beter communiceren

Effectieve communicatie is essentieel voor succesvolle samenwerking, en de archetypen van teamleden kunnen inzicht geven in hun favoriete communicatiestijlen. Het archetype van De Verzorger is mensgericht en zal kiezen voor een persoonlijke en empathische communicatiestijl. “Hoe gaat het je?” Terwijl het archetype van de Strijder de voorkeur geeft aan directe en taakgerichte communicatie. “Is die mailing al de deur uit?” De klus moet geklaard worden en socializen doe je maar ergens anders. Iets wat voor een Verzorger nogal onprettig en onpersoonlijk kan aanvoelen. Deze  verschillen in een team zorgen voor diversiteit en dat maakt teams sterker. Maar dan moet er wel open communicatie kunnen plaatsvinden. 

Je ziet in groepen meestal veel instemmend geknik als mensen het verhaal delen over hun dominante archetypen. Opeens ‘klikt’ het. 

Het helpt als je even door de ogen van een ander archetype kunt kijken en kunt ervaren waarom iemand bepaalde dingen doet of zegt. Je ziet in groepen meestal veel instemmend geknik als mensen het verhaal delen over de archetypen die voor hen dominant zijn. Dat is de kracht van storytelling. Opeens ‘klikt’ het. Dus daarom is Linda soms zo star: ze weet er gewoon heel veel van en vindt het ontzettend belangrijk dat de feiten kloppen (de Wijze.) Daarom is Nina soms zo gevoelig als je haar niet vraagt om mee te gaan lunchen: verbinding is voor haar het allerbelangrijkste en buitengesloten worden, raakt haar diep in haar ziel (de Verleider). Daarom kan Vincent soms zo blijven doorzagen over de nadelen van sommige ideeën, hij heeft een hekel aan risico’s en wil ons behoeden voor fouten (de Realist).

5. Omarm diversiteit en vergroot onderling vertrouwen

Diversiteit en inclusie is een thema in veel organisaties. De diversiteit aan perspectieven en ervaringen die verschillende teamleden aan tafel brengen, maakt teams slimmer en beter. Maar al die verschillen kunnen ook voor miscommunicatie zorgen. Door de archetypen van teamleden te begrijpen, kunnen teams de verschillende perspectieven en ervaringen die elk teamlid meebrengt, herkennen en waarderen. Want soms zien we door onze eigen ervaringen en filters vooral iets wat ons niet aanstaat of wat we moeilijk vinden.
Een Rebel die overal tegenaan schopt zorgt bij veel mensen voor ongemak. Maar wie de drijfveren van de Rebel kent, leert dat de intentie van een Rebel is om dingen te verbeteren. Daarvoor moet je soms dingen los kunnen laten. Systemen en processen die niet functioneren, en ja, ook mensen. Een Rebel is geen zachte heelmeester, maar kan juist van grote waarde zijn in organisaties die niet kunnen, maar wel moeten veranderen. Als je weet wat iemands motieven en drijfveren zijn is het makkelijker om diversiteit te omarmen en elkaar te vertrouwen.

6. Zie wat je in huis hebt, maar ook wat er ontbreekt

Welke uitdagingen spelen er waar jullie als team de schouders onder moeten zetten? Heb je de opgave om te innoveren? Komt er een grote verandering aan waarvoor je flexibiliteit en daadkracht nodig hebt? Zit er veel weerstand en chagrijn in de onderstroom? Met het Teamheldenspel zie je in één oogopslag welke krachten je team bezit. Heb je ontwikkelkracht nodig omdat jullie dringend op zoek zijn naar vernieuwing? Wie zijn de Scheppers, de Magiërs en de Ontdekkers in je team? Heb je juist daadkracht nodig? Of een paar verbinders en optimisten omdat je team er flink de smoor in heeft? Als je weet welke archetypen dominant zijn in je team, kun je ook kijken naar wat je (nog) niet in je team hebt. Mogelijk zijn dat archetypen die je juist hard nodig hebt, vanwege de opgaven waar je voor staat.

Over het Teamheldenspel

Het Teamheldenspel is ontwikkeld door Femke Nales (Storypro), Annet Scheringa (The Storyconnection) en Sem Stemerding (Storylogie). Het Teamheldenspel combineert de kracht van storytelling en archetypen om de samenwerking in teams te versterken. Wil je als teamleider of teamcoach liever een sessie laten faciliteren en ontdekken welke archetypen in jouw team dominant zijn? We helpen je graag. Stuur een mailtje (femkenales@storypro.nl) of bel gerust voor meer informatie (06-38532891). 

Doe de teamworkshop 'Ken je archetype'

Geschreven door Femke