naratieve evaluatie gemeente Enschede - wijkverkeersplan Noordwest Enschede

Het participatieproces om te komen tot een wijkverkeersplan in Noordwest Enschede was goed voorbereid en doordacht. Toch leidde het in 2023 tot veel weerstand. Zo’n 750 wijkbewoners tekenden een petitie tegen het voorgenomen wijkverkeersplan. Hoe kan dat gebeuren? Storypro werd gevraagd het participatieproces narratief te evalueren. Aan de hand van 12 diepte-interviews maakte Storypro een verhalende reconstructie van het participatieproces.     

Verhalend evalueren om inzicht te krijgen in proces

Hoe kon dit gebeuren? Waar ging het mis? Hadden we dit anders kunnen doen? Dat vragen veel professionals zich af als er ondanks al goede voorbereidingen en uitleg, toch weerstand ontstaat over het Wijkverkeersplan. Er ontstaat een actiegroep die in de wijk 750 handtekeningen ophaalt en veel mensen klagen dat ze van niets wisten. Tegelijkertijd is er ook een grote groep participanten, mensen die actief hebben deelgenomen aan het participatieproces, die wél heel tevreden is. Wat was hier gebeurd? In opdracht van de gemeente Enschede gaat Storypro op onderzoek uit en interviewt 12 betrokkenen bij het participatieproces: van betrokken deelnemer, lid van de projectgroep tot teleurgestelde actievoerder. 

Ervaringen en bepalende momenten in kaart 

Om te evalueren en leren van dit participatieproces kiest de gemeente Enschede voor narratief evalueren. Een vorm van kwalitatief onderzoek waarin het persoonlijke verhaal en de ervaring centraal staat. Storypo spreekt uitgebreid met 12 mensen en gaat vervolgens op zoek naar rode draden, thema’s en patronen in de verhalen. Aan de hand van deze narratieve analyse, wordt een reconstructie gemaakt van 16 bepalende momenten in het participatieproces. Door de momenten te presenteren vanuit het perspectief van verschillende betrokkenen wordt duidelijk waar dingen schuren. De ervaringen van betrokkenen leggen feilloos de vinger op de zere plek en bevatten belangrijke leermomenten voor het vervolg van dit proces in het bijzonder, maar participatieprocessen in het algemeen. 

Narratieve evaluatie participatieproces Wijkverkeersplan NoordWest Enschede

Het evaluatierapport Wijkverkeersplan Noordwest Enschede

Het evaluatierapport van het Wijkverkeersplan Noordwest Enschede geeft een interessant inkijkje in een participatieproces en hoe een participatieparadox, een bekend maatschappelijk fenomeen,  tot stand komt in de praktijk.  De lessen bevatten veel inzichten over participatieprocessen en de communicatie over en rondom zo’n participatieproces.  Het onderzoek is uitgevoerd door Femke Nales van Storypro en is op 14 november 2023 behandeld in de stadsdeelcommissie Noord van de gemeente Enschede.

DOWNLOAD HIER HET RAPPORT

 

Geschreven door Femke