narratieve evaluatie gebiedsproces Broekheurne

In de Broekheurne, het landelijk gebied ten zuiden van Enschede, is begin 2022 een onafhankelijk gebiedsproces gestart. Een vernieuwende participatieaanpak om samen met bewoners te komen tot een gebiedsagenda waarin thema’s als landbouw, natuur, landschap, water, leefkwaliteit, wonen, recreatie en duurzame opwek van energie met elkaar in balans moeten zijn. Storypro heeft dit participatieproces narratief geëvalueerd in opdracht van de gemeente Enschede.    

Participatieproces als leerproces

De gemeente Enschede heeft Storypro gevraagd het participatieproces te evalueren omdat dit het eerste gebiedsproces is in de gemeente Enschede waarin op deze manier is samengewerkt. Er is in dit participatieproces niet alleen gekozen voor het werken met een onafhankelijke gebiedsregisseur, er is ook fors ingezet op participatie in de vorm van co-creatie. Dat betekent dat het gebied aan zet is. De aanpak in de Broekheurne wordt gezien als hét voorbeeld voor de gebiedsgerichte aanpak in de rest van het landelijk gebied in Enschede. Het gebiedsproces in de Broekheurne is daarmee óók een leerproces. Want deze manier van samenwerken is grotendeels nieuw voor alle betrokkenen in het proces. Daarom is het voor de gemeente belangrijk dit gebiedsproces én het leerproces dat daarbij hoort, te evalueren.

Narratief evalueren: ervaring en beleving centraal

Voor de evaluatie is gekozen voor de methodiek narratief evalueren. Narratief evalueren is een bijzondere vorm van kwalitatief onderzoek. Hierin staat het persoonlijke verhaal van de interviewkandidaat centraal. Hoe hebben mensen het gebiedsproces beleefd, wat hebben ze ervaren? Wat waren bepalende en belangrijke momenten voor hen in het proces? En welke lessen hebben we met elkaar te leren als we ervoor kiezen om op deze manier samen te werken? Voor deze evaluatie zijn in totaal 25 één-op-één geanonimiseerde interviews gehouden met betrokkenen in het participatieproces.

evaluatierapport narratieve evaluatie gebiedsproces Broekheurne

Het rapport: ‘Een broedende kip moet je niet storen’

Het evaluatierapport ‘Een Broedende Kip moet je niet storen’ is de titel van het evaluatierapport. Het bevat de lessen van de Broekheurne. Deze lessen zijn bruikbaar voor participatieprocessen in het algemeen en gebiedsprocessen in het bijzonder. Het onderzoek is uitgevoerd onder leiding van Femke Nales van Storypro, in samenwerking met Sem Stemerding, Veerle Voesten en Judith Snel. Het rapport is op 17 juli 2023 behandeld in de gemeenteraad van de gemeente Enschede.

DOWNLOAD HIER HET RAPPORT

 

Geschreven door Femke