De overheid wil burgers ontzettend graag betrekken bij beleids-en besluitvorming. Maar die burger zelf? Wat vindt die er eigenlijk van? Voor de gemeente Enschede voerde Storypro in 2023 vier narratieve evaluaties uit. Meer dan 50 betrokkenen bij participatieprocessen deelden hun ervaringen. Op donderdag 23 november presenteert Storypro de resultaten van de onderzoeken tijdens de ‘Masterclass Narratief Evalueren: ervaring als de beste leermeester’ op het LPB-congres in Enschede, een landelijk congres voor professionals die buurtgericht en wijkgericht werken.  

Ervaring als de beste leermeester

De gemeente Enschede heeft de afgelopen jaren sterk ingezet op narratief evalueren. Bij narratief evalueren staan de persoonlijke ervaring en beleving van inwoners centraal. Verhalen maken namelijk concreet en zichtbaar maken hoe mensen bepaalde siuaties en gebeurtenissen beleven en hoe zij hier vervolgens betekenis aan geven. De verhalen die naar voren zijn gekomen in meer dan 50 één-op-één interviews bevatten duidelijke lessen en richtingaanwijzers voor verbeterpunten in participatieprocessen. Op 23 november deelt Femke Nales van Storypro de belangrijkste lessen uit deze onderzoeken. Ze laat zien hoe deze vorm van onderzoek diepgaand inzicht biedt in de leefwereld van iwoners en welke waardevolle leermomenten de verhalen bevatten voor teams en organisaties. Zoals het gezegde luidt: ervaring is de beste leermeester. 

Wat kun je verwachten tijdens deze masterclass: 

  • Leer wat een verhaal is en hoe mensen de werkelijkheid om zich heen (re)construeren in de vorm van een verhaal om de wereld om hen heen te begrijpen. 
  • Ontdek welke waardevolle inzichten deze verhalen kunnen bieden voor professionals bij het vormgeven van hun werk, diensten, producten of processen. 
  • Verdiep je in de betekenis van narratief evalueren en begrijp waarom deze vorm van kwalitatief onderzoek zo waardevol is voor het onderzoeken en evalueren van participatieprocessen in de leefwereld van mensen. 
  • Krijg inzicht in de waardevolle lessen die de gemeente Enschede heeft geleerd uit meer dan 50 één-op-één interviews met stakeholders die betrokken waren bij participatieprocessen en vormen van samenlevings- of wijkgericht werken. 

Lees meer over deze masterclass op de website van het LPB-congres 

Geschreven door Femke