verandercommunicatie

Storytelling bij verandering 

Communicatie is een kritische succesfactor in verandertrajecten. Storylistening en storytelling kunnen in iedere fase van de verandering helpen om betekenis en richting te geven. Maar ook om te doorgronden waar en waarom veranderingen stagneren. 

Waarom storytelling? 

Organisaties sturen graag op de feiten, cijfers en data. Rationeel en to the point. Emoties vinden we over het algemeen maar ingewikkeld. Maar om mensen mee te krijgen in veranderingen is ook aandacht nodig voor wat mensen vinden en voelen. Met storytelling kun je als organisatie in iedere fase van het veranderproces verhalen verzamelen en vertellen die richting en betekenis geven aan de verandering.  Storypro werkt daarvoor met het storytellingmodel voor verandercommunicatie dat is ontwikkeld door Annet Scheringa. Dit storytellingmodel is gebaseerd op de managementtheorie van veranderkundigen De Caluwé en Vermaak.  

Visieverhalen

In een visie of nieuwe koers lig het accent vaak op de toekomst. Mooie vergezichten, alles kan anders, beter, sneller, efficiënter, innovatiever. Medewerkers vragen zich vervolgens af: maar deden en doen we het nu niet goed dan? Met een visieverhaal verbind je verleden, heden en toekomst. Je slaat de brug tussen waar je vandaan komt, waar je nu staat en waar je naartoe wilt. Dat geeft context en houvast.

Diagnoseverhalen

Is er weerstand? Landen nieuwe initiatieven niet? Verloopt het proces stroef? Met storylistening interview je medewerkers en krijg je zicht op wat er echt speelt en leeft op de werkvloer. Je verzamelt verhalen waarin kennis, ervaringen en emoties centraal staan. Zo’n onderzoek levert nieuwe en waardevolle management-informatie op, waarmee je  emoties een functionele plek geven in je veranderproces.

Zingevingsverhalen

Zingeving is het zoeken naar betekenis. Maar ook de behoefte om te ervaren dat wat we doen ergens aan bijdraagt en waardevol is. En voelen we die behoefte niet allemaal als mens? Data, feiten en argumenten om veranderingen in je organisatie te onderbouwen zijn zeker nuttig, ze vergroten kennis. Maar verhalen zorgen voor zin en betekenis, zodat we dingen niet alleen weten, maar er ook echt in geloven.

 

Storytelling inzetten bij verandering?

Ik ga graag op onderzoek uit naar wat er leeft en speelt in jouw organisatie. Met de verhalen verrijk je je managementinformatie. Je krijgt zicht op de emoties, ervaringen en de kennis die aanwezig is op de werkvloer. Informatie uit de onderstroom waar je niet altijd makkelijk toegang toe hebt. Door de onderstroom en bovenstroom te verbinden, kun je eventuele interventies – en het verhaal dat daarbij hoort – beter laten aansluiten bij wat er echt omgaat in de hoofden en harten van werknemers. Ik vertel je graag meer in een persoonlijk gesprek. 

 

Werkwijze: storytelling in 3 stappen

Stap 1: Storylistening - verhalen verzamelen

De verhalen zijn er al. In deze eerste stap gaan we verhalen vinden en verzamelen over de thema’s die voor jou of je organisatie relevant zijn. Dit doen we met storylistening: een interview- en gespreksmethodiek die mensen individueel of in groepen helpt om op verhaal te komen. Samen met jou bekijken we met wie we deze verhalen gaan verzamelen en hoe we dit proces gaan vormgeven. Dit proces is vaak een waardevolle stap in het ontwikkelen van je verhaal. Omdat je samen gaat onderzoeken, reflecteren en betekenis gaat geven aan de dingen die belangrijk voor jullie zijn.  

2. Storybuilding | verhalen ontwikkelen

Op basis van échte, waargebeurde verhalen, vormen we de basis voor de verhaallijn waarmee je context en betekenis kunt toevoegen aan je kernboodschap(pen). We vormen vervolgens het verhaal op een manier die zo goed mogelijk aansluit bij de behoeften en belevingswereld van je doelgroep. Dit proces kan in co-creatie worden georganiseerd, zodat je samen tot een gedeeld verhaal komt. Maar we kunnen het ook op basis van de verzamelde verhalen doen, en deze later terugkoppelen en bespreken met de betrokkenen. 

3. Storytelling | verhalen vertellen

Na het verzamelen en ontwikkelen van verhalen, heb je een stevige verhaallijn staan. Maar ook verschillende losse waargebeurde verhalen, zogenaamde microstories, die dat verhaal ondersteunen. De verhaallijn en bijpassende verhalen kunnen in deze derde stap vertaald worden naar geschikte communicatiemiddelen die je helpen je verhaal over te brengen. Van een pakkende speech of presentatie, tot blogs, artikelen, magazines of videoseries. Alles wat je maar kunt bedenken om je verhalen op een inspirerend en aansprekende manier te delen met je doelgroep.