zgt 

Magazine

topklinische
zorg 

Verhalen

Pagina's

thema

 Het verhaal

Naast  basiszorg biedt ZGT ook topklinische zorg. Maar wat is dat precies, topklinische zorg? Samen met Marloes Neeskens van Neeskens Communicatie maakt Storypro het magazine ‘Gezond Nieuwsgierig’ met als thema topklinische zorg. Daarin staan 21 inspirerende verhalen die betekenis geven aan het begrip topklinische zorg. 

De vraag 

Het ZGT heeft in 2020 de ambitie om toe te treden tot de STZ (Samenwerkende Topklinische Opleidingsziekenhuizen).  Het ziekenhuis voelt de behoefte om haar verhaal goed te vertellen, niet alleen aan de visitatiecommissie en samenwerkingspartners, maar ook aan de patiënten. Hoe kunnen we uitleggen aan verschillende doelgroepen wat we als ZGT doen op het gebied van topklinische zorg? 

Het antwoord 

Samen met Neeskens Communicatie gaat Storypro aan de slag met het maken van 21 inspirerende verhalen die verschijnen in het magazine ‘Gezond Nieuwsgierig’. Verhalen waarin ZGT een kijkje achter de schermen geeft. Storypro bezoekt de allergoloog, brengt een middag door op de Spoedeisende Hulp en laat zich rondleiden op de Intensive Care. Het resultaat: verhalen die context en betekenis geven aan begrippen als basiszorg en topklinische zorg en de niet-medische lezer ook inzicht geeft in wat er zoal gebeurt in hun ziekenhuis. 

Resultaten

Wat heeft StoryPro opgeleverd?

Interviews

Geen medisch vakjargon, maar menselijke en begrijpelijke verhalen. Storypro interviewt artsen, maar ook patiënten en probeert in elk artikel de mens in het onderwerp te vinden. Zodat topklinische zorg geen abstract begrip blijft, maar een gezicht krijgt. 

Reportages

Op locatie, de ruimtes bekijken en ervaren hoe het eruit ziet en observeren wat er gebeurt. Reportages brengen verhalen tot leven en geven context en gevoel bij anders toch wat afstandelijke onderwerpen. Storypro bezoekt het ziekenhuis om ZGT vanuit binnenuit te kunnen beschrijven. 

Revisie en feedback

Alle geschreven teksten worden voor revisie en feedback voorgelegd aan betrokkenen. Klopt het wat er staat, zijn er nog aanvullingen? Op die manier worden artsen en patiënten betrokken bij de totstandkoming van het magazine en zorgen we dat de feiten kloppen. 

Bekijk het magazine

Het ZGT-magazine maakt in 21 inspirerende verhalen concreet hoe topklinische zorg  eruit ziet in de praktijk. Door gebruik te maken van storytelling en 21 afzonderlijke verhalen, laat het ZGT zien wat kwaliteit van zorg leveren betekent. Maar vooral op welke manier professionals in het ziekenhuis zich inzetten om de zorg voor hun patiënten te verbeteren. De rode draad in alle verhalen is kwaliteit van zorg, en ieder verhaal afzonderlijk laat daarvan een voorbeeld uit de praktijk zien. 

 Benieuwd naar het eindresultaat? 

storypro 

Wil je jouw verhaal ook aansprekend vertellen aan een groot publiek?