hogeschool saxion

Communicatie

In 2 werelden

Deelprojecten

Communicatiestrategie

hogescholen

Het verhaal

Wat is er nodig om de gezondheid en het welbevinden van migrantenouderen in de provincie Overijssel te verbeteren? Die vraag staat centraal in het project  ‘Gezond ouder worden in twee werelden’ waarin verschillende partners in Overijssel samenwerken. In opdracht van het Lectoraat Verpleegkunde van Saxion zet Storypro in 2020 de projectcommunicatie op poten. 

De vraag 

 Met acht samenwerkingspartners en zes verschillende projecten is communicatie een absolute randvoorwaarde voor een succesvol project. De vraag aan Storypro is: hoe communiceren we met onze samenwerkingspartners en projectleiders over het project? Hoe zorgen we dat externe stakeholders goed geïnformeerd worden? Hoe interesseren we professionals op het gebied van wonen, welzijn en zorg voor een nieuw op te zetten Leernetwerk Migrantenouderen? En welke communicatiemiddelen- en kanalen zetten we in om al die verschillende doelen en doelgroepen te bereiken? 

Het antwoord 

Storypro wordt als senior communicatieadviseur ingehuurd voor het ontwikkelen van een communicatiestrategie voor zowel de interne als externe communicatie van het project. Omdat de projectdoelen helder staan omschreven, zet Storypro ‘Factor C ‘ in voor het opleveren van een communicatiestrategie. Factor C  is een manier van werken die helpt om strategisch aan de slag te gaan met communicatie en bij uitstek geschikt voor projecten en programma’s waar omgevingsgericht of opgavegericht gewerkt wordt. Na het opleveren van de communicatiestrategie  helpt Storypro met de ontwikkeling van communicatiemiddelen- en kanalen, zodat de projectgroep  eenvoudig verder kan met de opgezette infrastructuur. 

Resultaten

Wat heeft Storypro opgeleverd? 

Communicatiestrategie

Storypro werkt een gedetailleerde communicatiestrategie uit waarin de opgave, de omgeving, de strategie, het verhaal en de aanpak staan beschreven. 

Contentstrategie

Na goedkeuring van de communicatiestrategie ontwikkelt Storypro de contentstrategie en plant de publicaties voor de komende maanden. 

Site in2werelden.nl

Storypro brieft de websitebouwer over de nodige functionaliteiten, stuurt de ontwikkeling van de website aan en plaatst de content op in2werelden.nl. 

Opzetten social media

Voor de projectcommunicatie maakt Storypro social media-accounts aan op Twitter, LinkedIn en Facebook. 

Maandelijkse nieuwsbrief

In Mailchimp zet Storypro een maandelijkse nieuwsbrief op met nieuwsberichten en aankondigingen voor bijeenkomsten. 

Advies

Storypro adviseert over de mogelijkheden van communicatie voor de aangesloten partners en projecten.

projectcommunicatie

Storytelling inzetten in de communicatie over je project?