regio Twente

(Her)schrijven

Concept-RES

Pagina's

Bouwstenen

woorden

Het verhaal

Om de klimaatdoelstellingen te halen zijn in 2020 en 2021 verschillende regio’s in Nederland bezig met hun Regionale Energiestrategie (RES).  In de concept Regionale Energiestrategie Twente (RES Twente) staat een voorstel voor de bijdrage van de regio Twente aan de doelstellingen van het Nationaal Klimaatakkoord om de CO2-uitstoot te verminderen. Bijvoorbeeld door elektriciteit duurzaam op te wekken met zonnepanelen op daken, zonnevelden en windenergie. Maar ook hoe Twente aardgasvrij kan worden en woningen duurzaam kan verwarmen. 

De vraag 

Voor het schrijven van de concept-RES is de input nodig van inhoudelijke experts en vertegenwoordigers van de 14 Twentse gemeenten, de provincie Overijssel, waterschap Vechtstromen, de netbeheerders Enexis en Coteq, de Twentse woningcorporaties, Twence en Universiteit Twente. Storypro krijgt de vraag om mee te denken over de manier waarop deze informatie toegankelijk en leesbaar kan worden samengevat in eenzelfde toon en stijl. 

Het antwoord 

Met de communicatieadviseurs en procesmanagers van de stuurgroep RES Twente gaat Storypro aan de slag met het opzetten van de structuur en inhoudsopgave van de concept-RES. De binnengekomen ruwe informatie van de verschillende experts en werkgroepen wordt herschreven in dezelfde stijl en tone of voice.  Waar de informatie niet duidelijk is, wordt om verduidelijking of aanscherping gevraagd. 

Resultaten

Wat heeft StoryPro opgeleverd? 

Structuur & opbouw
Voor grote schrijfprojecten is een heldere structuur belangrijk. Storypro brainstormde al in een vroeg stadium mee over inhoud, opbouw en structuur van de concept-RES. 
Interviews
Om  als tekstschrijver complexe informatie toegankelijk te maken moet je zelf alles compleet begrijpen. Gesprekken met experts dienden als extra bron. 
(Her)schrijven
Schaven, schrappen, omgooien, aanvullen: het (her)schrijven van de concept-RES vroeg continu om een scherpe blik. De vraag: is het helder en duidelijk wat hier staat?
Eindredactie
In de vele versies tot het definitieve document sluipen er makkelijk foutjes in de tekst. Woorden die missen, of juist zijn blijven staan, klein tikfoutjes. Storypro deed daarom een extra ronde eindredactie. 
Persbericht
Het aanbieden van de Twentse concept-RES was een belangrijke mijlpaal in de energietransitie. Storypro schreef het persbericht dat verstuurd werd naar lokale en regionale media. 
Q&A's
Wat zijn de meestgestelde vragen over de concept-RES? Storypro stelde een Q&A op met vragen en antwoorden over het proces en de inhoud van de concept-RES voor de verschillende doelgroepen. 
Storypro academy

Heldere teksten leren schrijven?