Nederland schoon

Reporter

van Schoon

Reporters

Blogs

miljoen oplage

Het verhaal

Je kunt met de harde feiten aantonen waarom je dingen niet moet doen, zoals lege blikjes of peuken in de berm gooien. Maar je kunt ook verhalen vertellen waarin je inspireert met het goede voorbeeld. En dat is precies de kern van het concept Reporter van Schoon. Want, wie zijn toch die mensen die gewapend met prikstokken en vuilniszakken ongevraagd de rotzooi van anderen opruimen?

De vraag 

Met Supporter van Schoon moedigt Nederland Schoon mensen aan om zwerfvuil op te ruimen. Om meer mensen te bewegen om Supporter van Schoon te worden wilde Nederland Schoon een campagne starten via huis-aan-huis-kranten. De vraag was welke content ze in huis-aan-huis-kranten konden plaatsen om mensen ook écht te bewegen om zich aan te melden als Supporter van Schoon?

Het antwoord 

Het concept Reporter van Schoon roept Supporters van Schoon in heel Nederland op om Reporter van Schoon te worden. Als Reporter van Schoon delen ze hun ervaringen met het opruimen van zwerfafval met lezers in de huis-aan-huis-krant in hun eigen woonplaats en in online blogs op de website supportervanschoon.nl. Op die manier kunnen de reporters in hun eigen gemeenschap en daarbuiten mensen enthousiasmeren om ook Supporter van Schoon te worden. In totaal worden er 35 Reporters geworven die in een jaar tijd vijf blogs schrijven.

Resultaten

Wat heeft StoryPro opgeleverd? 

Het concept

Storypro bedacht het concept Reporter van Schoon en werkte het redactionele format uit. 

Masterclass

Voor de 35 reporters ontwikkelde Storypro een schrijftraining op maat over het schrijven van blogs en nieuwsartikelen.

Projectmanagement

Storypro was het aanspreekpunt van de 35 bloggers en verzorgde de contacten en communicatie met de schrijvers. 

Contentmanagement

Storypro zorgde dat alle blogs en foto’s op tijd werd aangeleverd voor de huis-aan-huis-kranten

Publicatie online

Naast plaatsing in de krant, zorgde Storypro dat alle artikelen online werden gezet op de site supportervanschoon.nl. 

Kwaliteitscontrole

Storypro bewaakte het concept en de kwaliteit van de teksten en foto’s die door de reporters werden ingezonden. 

bewustwording

Ook storytelling inzetten om bewustwording te creëren?