lang zult u wonen

Communicatie  

en bewustwording

gemeenten

Provincies

jaar en ouder

Het verhaal

Hoe motiveer je 55+’ers  om op tijd aan de slag te gaan met het voorbereiden op hun oude dag? Hoe spreek je de oudere inwoner aan en welke communicatiemiddelen- en kanalen werken het beste om de doelgroep (jonge) ouderen goed te bereiken? De bewustwordingscampagnes van Lang zult u wonen helpen tientallen gemeenten in Nederland om inwoners te informeren over de voordelen van levensloopbestendig wonen. 

De vraag 

De bewustwordingscampagnes draaien om gedragsverandering van 55+’ers en de vraag aan Storypro is welke communicatiemiddelen daaraan bij kunnen dragen.  Welke verhalen moet Lang zult u wonen vertellen om mensen te overtuigen van de voordelen van levensloopbestendig wonen? Hoe kan Lang zult u wonen mensen bewegen ook echt actie te ondernemen en op tijd te investeren in een woning die veiliger en comfortabeler is? Hoe kan Lang zult u wonen gemeenten helpen inwoners beter te informeren en bepaalde beleidsinstrumenten onder de aandacht te brengen? 

Het antwoord 

Van strategisch tot operationeel niveau: alles wat er komt kijken bij het opzetten en uitvoeren van een bewustwordingscampagne pakt Storypro op samen met Lang zult u wonen en de gemeenten en provincies waarvoor Lang zult u wonen werkt. Van het opstellen van communicatieplannen voor gemeenten tot het schrijven van het persbericht voor de lancering van de campagne.  

Resultaten

Wat heeft Storypro opgeleverd? 

Communicatiestrategie

In opdracht van Lang zult u wonen ging Storypro voor tientallen gemeenten in Nederland aan de slag met een op maat gemaakte communicatiestrategie. In de strategie worden de lokale doelen en beleidsinterventies onder de aandacht gebracht: van wooncoaches tot leningen. 

Facebookcampagnes

Om de doelgroep te bereiken, zet Storypro  Facebookcampagnes op waarbij  55+’ers informatieve artikelen  krijgen aangeboden in hun timeline. De artikelen zijn interessant voor jong en oud, blijkt uit de resultaten, en bieden praktische tips om veiliger en comfortabel te wonen. 

Lokale campagnesites

De ene gemeente biedt gratis wooncoaches aan, in andere gemeenten kunnen 65+’ers speciale leningen aanvragen. Om het lokale aanbod in gemeenten goed onder de aandacht te brengen, zijn de lokale campagnesites een uitkomst.  Storypro plaats content en beheert de sites. 

Persberichten

Aandacht in de media is belangrijk voor gemeenten.  Bij de start van de campagne wordt er daarom gezorgd voor een persbericht waarin de betrokken bestuurder nut en noodzaak van de campagne toelicht. Ook worden er afspraken gemaakt over andere nieuwswaardige momenten.

Communicatiepakketten

Voor gemeenten die deelnemen aan de campagne Lang zult u wonen ontwikkelt Storypro een speciaal communicatiepakket. Hierin zit voor een jaar content, zoals blogs, social media-posts en artikelen voor huis-aan-huis, die gemeenten kunnen delen met inwoners via hun eigen kanalen. 

Interviews en storytelling

Wie kan andere 55+’ers beter overtuigen dan de 55+’er zelf? Daarom interviewt Storypro voor Lang zult u wonen regelmatig bezoekers van beurzen en evenementen die op zoek zijn naar oplossingen om veiliger en comfortabeler te wonen. Goed voorbeeld doet immers goed volgen.  

communicatiestrategie 

Storytelling inzetten om te werken aan bewustwording?