ervaring als leermeester 

Narratief evalueren van participatie

Hoe weet je als gemeente of inwoners zich echt betrokken en gehoord voelen tijdens een participatieproces? Met narratief evalueren zet je de kracht van verhalen in om te onderzoeken hoe mensen een participatieproces hebben ervaren en beleefd. Een persoonlijke en participatieve manier om te leren van een participatieproces.   

leren van verhalen

Wat is narratief evalueren? 

Onderzoek doen in de leefwereld van mensen 

Narratief evalueren is een onderzoeksmethode die zich richt op het verzamelen, analyseren en interpreteren van persoonlijke verhalen om inzicht te krijgen in de impact en effectiviteit van een product, dienst of proces.  Narratief evalueren is bijzonder geschikt voor het evalueren van inwonersparticipatie omdat het direct in de leefwereld duikt van mensen. Die leefwereld is essentieel is om hun ervaringen, percepties en de impact van participatieprojecten echt te begrijpen. Met narratief evalueren doe je dus onderzoek in de leefwereld van mensen. Door mensen op verhaal te brengen en te vragen naar situaties, gebeurtenissen en momenten die voor inwoners bepalend zijn geweest, krijg je het echte verhaal boven tafel. Vaak in klare taal die iedereen begrijpt. 

Waarom evalueren met verhalen? 

Mensen zijn betekenisgevende wezens. Verhalen helpen ons de wereld om ons heen beter te begrijpen. Daarom reconstrueren we wat we hebben meegemaakt in de vorm van verhalen. Narratief onderzoek richt zich op de manier waarop mensen hun ervaring reconstrueren. Door te vragen naar wat ze hebben meegemaakt, krijg je inzicht in hun (subjectieve) beleving van de werkelijkheid. Bij een narratieve evaluatie interviewen we, net als bij iedere andere vorm van kwalitatief onderzoek, een groep respondenten. Zo krijgen we inzicht in hoe een groep betrokkenen betekenis geeft aan wat zich heeft afgespeeld in een participatieproces.  

flyer narratief evaluer
narraratief evalueren in de praktijk

Lessen uit participatieprocessen 

5 participatiepersona’s: lessen uit de praktijk

Wie zijn de inwoners die je als overheid probeert te betrekken bij participatieprocessen? In het boekje ‘5 participatiepersona’s: lessen uit de praktijk voor meer bereik en betrokkenheid’ maak je kennis met 5 typen inwoners. Het boekje is geschreven door Femke Nales en gebaseerd op evaluatieonderzoek dat zij deed in opdracht van de gemeente Enschede. De 5 persona’s geven inzicht in de motivaties en drijfveren van verschillende inwoners om wel of niet deel te nemen aan participatieprocessen.

DOWNLOAD HIER HET BOEKJE 5 PARTICIPATIEPERSONA’S

 

Narratieve evaluatie gebiedsproces Broekheurne

In 2023 interviewde Storypro 25 betrokkenen van een omvangrijk participatieproces: het gebiedsproces Broekheurne. In dit proces in het landelijk gebied van de gemeente Enschede is samen met bewoners een Gebiedsagenda opgesteld, waarin thema’s als landbouw, water en duurzame opwek een plek hebben gekregen. In de evaluatie spreken betrokkenen zich uit over wat voor hen werkte en wat niet werkte in dit participatieproces. Het evaluatierapport en geeft een kijkje in de keuken van een participatieproces op het niveau co-creatie, waarbij het gebied aan zet is.

DOWNLOAD HIER HET EVALUATIERAPPORT

 

evaluatierapport narratieve evaluatie gebiedsproces Broekheurne
Narratieve evaluatie participatieproces Wijkverkeersplan 

Waarom ontstond er ondanks een uitvoerig participatieproces grote weerstand tegen het Wijkverkeersplan? In opdracht van de gemeente Enschede voerde Storypro een narratieve evaluatie uit onder verschillende groepen betrokkenen: van enthousiaste participanten tot teleurgestelde actievoerders. De evaluatie leidde tot een verhalende reconstructie die inzicht gaf in bepalende momenten in het participatieproces en een aantal concrete aanbevelingen voor het vervolg van het proces. 

DOWNLOAD HIER HET EVALUATIERAPPORT

 

evaluatierapport narratieve evaluatie gebiedsproces Broekheurne

Meer weten over narratief evalueren?

Kies voor een narratieve evaluatie om je participatieproces te evalueren. Neem contact op met Femke Nales voor een vrijblijvende kennismaking om de mogelijkheden te verkennen.