teambuilding

Teamworkshop:

ken je archetype

Ben jij de creatieveling van het team? De geboren leider? Of de sociale teamplayer die zorgt dat de klus geklaard wordt? We nemen allemaal onze eigen talenten, motivaties en verlangens mee naar de werkvloer. Ben jij je bewust van je eigen talenten en die van de mensen in je team? In deze teamworkshop maak je kennis met je eigen archetype en de archetypen in jouw team.  Zo leer je jezelf én je team op een diepgaande maar speelse manier (nog) beter kennen.   

De archetypen in jou en je team

 

 • Komt het archetype De Rebel in je team veel voor en word je wel eens gek van die eigenwijze dwarsliggers, die maar blijven schoppen en alles en iedereen uitdagen? Als je weet waarom, krijg je vanzelf meer respect voor de Rebel. 
 • Zijn er visionaire Magiërs in je team die onmogelijke dingen voor elkaar krijgen? Of altijd – spot on – op de juiste trends en ontwikkelingen weten in te spelen? Of is die magie nou nét datgene waar jullie wel wat meer van kunnen gebruiken in jullie team. Nu weet je naar wat voor persoonlijkheid je moet zoeken.
 • Wie zijn de Verzorgers, de collega’s die altijd attent zijn en naar jou en je collega’s omkijken? Waardevol om te weten dat je deze collega’s in huis hebt, want het zijn dé teamleden die zorgen voor veiligheid en geborgenheid en een hecht teamgevoel.
 • En herken je de Nar, die collega met humor die op de een of andere manier dingen kan zeggen waar anderen niet mee wegkomen? Als je de lagen van de Nar beter leert kennen, zul je ontdekken dat de Nar niet alleen maar grappig is, maar met verfijnde humor een katalysator kan zijn van zaken die stroef of ingewikkeld lopen in jullie team.   
 • Of de Schepper, die altijd bruist van de ideeën en die je vooral moet vragen als je de dingen anders wilt doen of toe bent aan wat vernieuwing. Laat dit talent niet onbenut als je als team en organisatie vooruit wilt. 
 • En vergeet het archetype De Realist  niet. Dit zijn de collega’s die de ruggengraat van je team vormen en zorgen dat dingen praktisch en concreet gemaakt worden. Belangrijk dus als je ook echt wat gedaan wilt krijgen.

  En dan zijn er nog zes andere archetypen waarmee je je omringt in je team, zoals De Leider, de Idealist, de Strijder, de Ontdekker, de Verleider en de Wijze. 
12 archetypen

Maak kennis met alle 12 archetypen

Tijdens deze workshop maak je kennis met alle 12 archetypen. Als je de verhalen van deze archetypen leert kennen, leer je jezelf kennen en de mensen met wie je samenwerkt. Je gaat zonder twijfel bepaalde eigenschappen, talenten maar ook schaduwzijden herkennen die je dagelijks bij jezelf of anderen opmerkt. Bewust of onbewust. De verhalen die bij de archetypen horen maken moeiteloos zichtbaar wat jouw rol is in het team en wat je diepste drijfveren en verlangens zijn. Zo vind je de woorden die jouw kracht als archetype zichtbaar maken. 

Ontdek wie jullie samen zijn als team 

Maar je kijkt niet alleen naar jezelf. Tijdens deze workshop maak je ook de stap van ‘ik’ naar ‘wij-als-team’. Hoe zijn de archetypen verdeeld in jullie team? Zijn jullie samen in balans? Welke archetypen ontbreken misschien in jouw team, waardoor jullie steeds tegen dezelfde vragen en uitdagingen aanlopen? Of waarin zit juist de verklaring van de kracht van jouw team? Wat zijn jullie gezamenlijke drijfveren? Welke verschillende communicatiestijlen hebben jullie in je team? Naast persoonlijk zelfinzicht, krijg je ook een systemische blik op hoe je team in elkaar zit. Interessant en leerzaam, omdat je letterlijk ziet en ervaart waar iedereen staat in het team. 

archetypen in teams 

Voor wie en wat is deze workshop? 

 1. Verdiepend kennismaken in bestaande teams

Deze teamworkshop is geschikt voor jou en je team als je een serieuze maar luchtige vorm zoekt om (verdiepend) kennis te maken met de mensen in je team, of dat nu je vaste team is, een projectteam of een managementteam. 

2. Kennismaken met nieuwe teams

 Heb je veel nieuwe mensen in je team? Met deze workshop  leer je elkaar snel kennen en zorg je toch voor échte diepgang en verbinding. Als je een compleet nieuw team hebt is deze workshop perfect om elkaars talenten en krachten snel te leren kennen zodat teams goed kunnen samenwerken.  

3. Teams in verandering

 Door te werken met archetypen en hun verhalen krijg je op een leuke manier scherp welke rollen daarbij horen. Dat maakt deze teamworkshop ook heel prettig, nuttig en veilig om in te zetten als je team in een verandering zit en het gesprek wil starten over nieuwe uitdagingen.  

 

Praktische informatie

Deze teamworkshop is geschikt voor kleinere en grotere teams. Om één team goed te kunnen begeleiden, gaan we uit van een groepsgrootte van minimaal 3 en maximaal 12 personen per team per facilitator. Heb je een team van 30 of 60 mensen? Het maakt niet uit hoe groot je team is, we kunnen deze  teamworkshop dan voor jou organiseren met meerdere begeleiders.  Storypro heeft in haar netwerk meerdere deskundige storypractitioners die hierbij kunnen ondersteunen. Neem voor jouw specifieke vraag, even contact op met Femke Nales (06 38532891 of femkenales@storypro.nl).

Data in 2023

De datum voor deze workshop bepalen we samen. Op basis van behoefte en beschikbaarheid. 

In company training

De workshop kan in company gegeven worden, maar we kunnen in overleg ook een externe locatie boeken.

FAQ teamworkshop archetypen

Veelgestelde vragen

Wat zijn archetypen?

Archetypen zijn universele patronen, verhalen of thema’s die voorkomen in het onderbewustzijn van mensen over de hele wereld en die invloed hebben op hoe we als individu denken en hoe we ons als individu gedragen. Je kunt archetypen het beste vergelijken met karakters of personages in verhalen en mythes. Net zoals deze personages hebben archetypen verschillende eigenschappen en kenmerken die voor iedereen herkenbaar zijn. In onszelf of in anderen. Archetypen kunnen ons helpen om onze persoonlijkheid en motivatie beter te begrijpen en om te ontdekken welke rol het beste bij ons past in verschillende (werk)situaties. Sommige mensen hebben bijvoorbeeld sterke kenmerken van het archetype van De Strijder. Het zit in hun aard om op op te komen voor anderen en te vechten voor iets wat ze het vechten waard vinden. Andere mensen hebben juiste sterke kenmerken van het archetype van De Verzorger en willen anderen helpen en ondersteunen.

Waar is deze workshop met archetypen op gebaseerd?

Archetypen zijn geïntroduceerd door de de Zwitserse psycholoog en psychiater Carl Jung, die geloofde dat er universele patronen of thema’s aanwezig zijn in het collectief onbewuste van de mensheid die invloed hebben op het persoonlijke onbewuste van individuen. Jung beschreef archetypen als voorbeelden van mensen, gedragingen of persoonlijkheden die dienen als universele symbolen binnen de menselijk psyche. Ook Joseph Cambell, een Amerikaanse schrijver en literatuurprofessor, werd bekend vanwege zijn werk op het gebied van mythen en archetypen. Hij is vooral bekend geworden door zijn boek The Hero with a Thousand Faces, waarin hij de reis van de held of ‘the hero’s journey’ beschrijft als een universeel verhaal dat voorkomt in mythen en verhalen van verschillende culturen over de hele wereld. Campbell stelde dat de reis van de held archetypisch is, in de zin dat de reis van de held bestaat uit verschillende fases die universeel en herkenbaar zijn voor iedere mens. We kennen allemaal de oproep tot avontuur om de dingen anders te doen. De tegenslag die we moeten overwinnen en de symbolische draken die we ons in leven hebben te verslaan. 

Carol S. Pearson, een Amerikaanse schrijfster en academicus, heeft voortgebouwd op het werk van Jung en het werk van Joseph Campbell en een lijst van 12 praktisch toepasbare archetypes ontwikkeld. De 12 archetypes van Pearson hebben stuk voor stuk andere missies, andere dromen en verlangen, andere krachten en andere schaduwkanten. Het leren kennen van deze verschillende archetypen helpt ons om onze eigen persoonlijkheid en motivatie beter te begrijpen. En om de persoonlijkheid en motivatie van de mensen om ons heen beter te begrijpen. 

Wat is de definitie van een archetype?

Er zijn verschillende definities van archetypen, hieronder vind je drie verschillende die je hopelijk meer inzicht geven in het concept. 


“Archetypen zijn modellen van mensen, gedragingen of persoonlijkheden die dienen als universele symbolen binnen de menselijk psyche. Ze worden vaak gebruikt in literatuur, kunst en psychologie om fundamentele menselijke motieven te representeren en inzicht te geven in het collectief onbewuste.” 

(Pearson, 2004).

 

“Archetypen zijn universele patronen of thema’s die aanwezig zijn in het collectief onbewuste van de mensheid en die invloed hebben op het persoonlijke onbewuste van individuen”
(Jung, 1959).


“Archetypen zijn terugkerende patronen van gedachten en beelden die afkomstig zijn uit het collectief onbewuste en die de gedragingen, motivatie en symboliek van individuen beïnvloeden”
(Myers, 1987).

Met welke 12 archetypen werken we in deze workshop?

In deze workshop werken we met de 12 archetypen van Carol S. Pearson. Zij heeft haar werk gebaseerd op het werk van Carl Jung. Het model van archetypen van Carol S. Pearson omvat 12 archetypen die fundamentele menselijke verlangens, motivaties en angsten vertegenwoordigen. In de workshop krijg je van ieder archetype uitgebreidere informatie. We staan dan stil bij krachten van ieder archetypen, het geheime wapen van bepaalde archetypen in samenwerkingen, maar ook bij communicatiestijlen en schaduwkanten. Hieronder vind je alvast een kort overzicht van elk van deze archetypen:

 

 1. De Idealist
  Het archetype van De Idealist vertegenwoordigt zuiverheid, onschuld en het verlangen naar eenvoud en veiligheid. Idealisten zijn optimistisch, onbevangen en hoopvol, en hebben vaak een kinderlijke verwondering en enthousiasme voor het leven.
 2. De Gewone Man (m/x/v)
  Het archetype De Gewone Man vertegenwoordigt het deel van ons dat praktisch, herkenbaar en nuchter is. Dit archetype wordt vaak beschreven als de ‘de gemiddelde’ of ‘normale’ persoon en wordt gekenmerkt door kwaliteiten als nederigheid, betrouwbaarheid en gemeenschapsgevoel. 
 3. De Strijder
  Het archetype van De Strijder staat voor moed, vastberadenheid en het verlangen naar avontuur en prestatie. Strijders zijn vaak ambitieus en gedreven, ze zijn bereid risico’s te nemen en uitdagingen aan te gaan om hun doelen na te streven.
 4. De verzorger
  Het archetype van De Verzorger vertegenwoordigt mededogen, koestering en de wens om anderen te helpen en te beschermen. Verzorgers zijn vaak onbaatzuchtig en genereus en worden gedreven door de wens om anderen te dienen en te ondersteunen.
 5. De Ontdekker
  Het archetype van De Ontdekker vertegenwoordigt nieuwsgierigheid, onafhankelijkheid en het verlangen naar vrijheid en verkenning. Ontdekkers zijn vaak avontuurlijk en gedurfd en worden gedreven door de wens om nieuwe dingen te ontdekken en nieuwe culturen te ervaren.
 6. De Rebel
  Het archetype van De Rebel vertegenwoordigt verzet, onafhankelijkheid en het verlangen naar verandering en vrijheid. Rebellen zijn vaak non-conformistisch en rebels, en worden gedreven door de wens om autoriteit en de status quo uit te dagen.
 7. De Verleider
  Het archetype De Verleider staat voor passie, sensualiteit en het verlangen naar intimiteit en verbinding. Verleiders zijn emotioneel expressief en worden gedreven door een verlangen naar diepe en betekenisvolle relaties.
 8. De Schepper
  Het archetype van de Schepper vertegenwoordigt creativiteit, verbeeldingskracht en het verlangen naar zelfexpressie en innovatie. Scheppers zijn vaak artistiek en innovatief en worden gedreven door de wens om hun ideeën te creëren en met de wereld te delen.
 9. De Leider
  Het archetype van De Leider vertegenwoordigt macht, autoriteit en het verlangen naar controle en invloed. Leiders zijn vaak zelfverzekerd en ambitieus en worden gedreven door een verlangen om te leiden en te slagen.
 10. De Wijze
  De Wijze vertegenwoordigt wijsheid, kennis en het verlangen naar begrip en verlichting. Wijzen zijn vaak nieuwsgierig en intellectueel, en worden gedreven door een verlangen om dingen te doorgronden en hun kennis en ervaring over te dragen.
 11. De Magiër
  Het archetype van de Magiër staat voor transformatie, creativiteit en het verlangen naar verandering en persoonlijke groei. Magiërs zijn vaak visionair en innovatief, en worden gedreven door de wens om positieve verandering in de wereld te creëren en teweeg te brengen.
 12. De Nar
  Het archetype van De Nar staat voor speelsheid, humor en het verlangen naar plezier en genot. Narren zijn vaak luchtig en speels, en worden gedreven door een verlangen om anderen vreugde en plezier te brengen.
Wat hebben archetypen met storytelling te maken?

De archetypen hebben veel te maken met storytelling omdat de verhalen van de twaalf archetypen een raamwerk bieden voor het begrijpen van menselijk gedrag en persoonlijkheid. Storytelling is een manier om deze universele patronen te communiceren en te delen. Door het begrijpen en delen van verhalen over de twaalf archetypen, kunnen teamleden elkaar beter begrijpen en communiceren, en inzicht krijgen in hun eigen gedrag en kenmerkende eigenschappen.

Door verhalen te delen over de archetypen en hoe deze archetypen bepaalde uitdagingen aanpakken, krijgen professionals inzicht in hoe anderen problemen aanpakken, beslissingen nemen en communiceren. Dat is leerzaam en helpt ook om te reflecteren op de eigen manier van werken. Daarnaast kan storytelling met archetypen worden gebruikt om een gevoel van gedeelde identiteit, cultuur en waarden in organisaties te creëren, door verhalen te delen over succesvolle teams, leiders en werknemers, kunnen organisaties hun werknemers inspireren en motiveren om efficiënter samen te werken en gemeenschappelijke doelen te bereiken.

 

Waarom zijn archetypen interessant voor teams en organisaties?

Archetypen hebben ons veel te vertellen over onszelf en de mensen met wie we samenwerken. Ze kunnen inzicht geven in onze drijfveren en onze persoonlijke missie, ze maken ons bewust waar we naar op zoek zijn in ons leven en onze loopbaan. De universele thema’s, patronen en verhalen die bij bepaalde archetypen horen bevatten heldere richtingaanwijzers hoe we het beste uit onszelf kunnen halen en hoe we optimaal kunnen samenwerken met anderen. Archetypen vertellen iets over onze diepste verlangens, onze motivatie, onze communicatiestijl, maar ook wat onze sterke kanten en schaduwkanten zijn. Ze hebben op de werkvloer dus zeker invloed op hoe we ons gedragen en welke rol we innemen in een team. Als je de dominante archetypen leert herkennen in jezelf en anderen kan dat heel verhelderend werken.  

Kan het werken met archetypen de samenwerking in een team verbeteren?

Sommige professionals zijn zich niet altijd bewust van wie ze zijn, waarom ze doen wat ze doen en wat het effect hun gedrag is op anderen. Als je weet welke archetypen voor jou leidend zijn, dan snap je ook beter hoe je archetype invloed kan hebben op je gedrag en interactie met de mensen die je samenwerkt. Dat kan miscommunicatie en conflicten voorkomen Ze weten niet welke archetypen bij hen passen en hoe deze archetypen invloed kunnen hebben op hun gedrag en interacties met . Dit kan leiden tot conflicten of miscommunicatie op de werkvloer, omdat andere mensen misschien niet begrijpen waarom iemand zich op een bepaalde manier gedraagt.

Iemand met sterke kenmerken van het archetype De Rebel kan bijvoorbeeld slecht tegen autoriteit en schopt graag heilige huisjes omver. Niet zomaar, dit archetype heeft nou eenmaal een een sterk rechtvaardigheidsgevoel heeft en ziet wat niet meer werkt of wat niet deugt. Andere teamleden kunnen De Rebel zien als een ongeleid projectiel. Door bewuster te worden van de archetypen waarmee ons op de werkvloer omringen en welke drijfveren en motivaties daarbij horen, hebben we vaak meer begrip voor collega’s en hun gedrag. Elkaar beter leren kennen met behulp van archetypen kan helpen om beter te samen te werken en conflicten te vermijden.

Wat is het verschil tussen archetypen en MBTI?

Archetypen en de MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) zijn beide gebaseerd op de theorie van psychologische typen ontwikkeld door Carl Jung, maar ze benaderen de studie van persoonlijkheid op verschillende manieren.

Jungs theorie van psychologische typen suggereert dat individuen aangeboren voorkeuren hebben voor hoe ze de wereld om hen heen waarnemen en interpreteren, en dat deze voorkeuren kunnen worden georganiseerd in een reeks tweedelingen. Zoals extraversie versus introversie, voelen versus. intuïtie, denken vs. voelen, en oordelen versus  waarnemen). Jung geloofde dat deze voorkeuren een belangrijke factor waren bij het bepalen van iemands persoonlijkheid en gedrag.

Archetypen daarentegen zijn universele gedragspatronen waarvan wordt aangenomen dat ze aanwezig zijn in het collectieve onbewuste van de mensheid. Ze worden vaak afgebeeld als personages of rollen in verhalen, mythen en legendes, en worden verondersteld fundamentele menselijke verlangens, motivaties en angsten te vertegenwoordigen. Enkele veel voorkomende archetypen zijn De Verzorger, De Nar en De Leider.

Hoewel beide archetypen en de MBTI gebaseerd zijn op Jungs theorie van psychologische typen, benaderen ze de studie van persoonlijkheid op verschillende manieren. De MBTI is een beoordelingsinstrument van persoonlijkheidheid. MBTI meet voorkeuren op de vier door Jung geïdentificeerde dichotomieën en individuen classificeert in een van de 16 persoonlijkheidstypen op basis van hun scores. Archetypen daarentegen zijn meer abstracte concepten waarvan wordt aangenomen dat ze aanwezig zijn in het collectieve onbewuste en die vaak symbolisch worden weergegeven in verhalen en mythen.

In dit wetenschappelijke onderzoek lees je meer over de relatie en overlappen tussen de archetypen van Jung en de MBTI die is gebaseerd op het werk van Jung. 

Onderzoek naar relatie tussen archetypen en MBTI

Trainer Femke Nales

Femke Nales werkt al meer dan twintig jaar met verhalen. Ze werkte 15 jaar lang als journalist en later als leidinggevende voor De Twentsche Courant Tubantia. Sinds 2015 helpt ze met haar bedrijf Storypro professionals, teams en organisaties met het vinden en vertellen van hun verhaal. Naast haar journalistieke achtergrond, is Femke opgeleid tot Docent Creatief Schrijven,  NLP Master Practitioner en is ze als gecertificeerd Storypractitioner gespecialiseerd in business storytelling en organizational storytelling.

Een workshop met je team plannen?

Deze teamworkshop maken we altijd op maat. Wil je een dagdeel met elkaar in gesprek? Dan zorgen we dat er een  interactief programma staat waar jullie het maximale uit kunnen halen met elkaar. Heb je de tijd en maakt deze teamdag deel uit van een groter verhaal? Het is prettig om met elkaar de tijd te hebben en goed in te kunnen zoomen op zowel het ‘ik-gedeelte’ (wat zijn mijn archetypen) en het ‘wij-gedeelte’ (wie zijn wij als team). In overleg kunnen we het programma zo samenstellen als jij wilt. Neem voor meer informatie vooral vrijblijvend contact op. 

Meld je aan voor Storypro's updates

Kennis, inspiratie en storytellingtips ontvangen? Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Storypro. 

Je ontvangt vanaf nu de updates van Storypro